Reklamace

Pokud si přejete reklamovat nebo opravit Váš výrobek, vyplňte tento reklamační list (verze Word) a zašlete podepsaný na adresu: Olpran - Servisní oddělení, Libušina 101, 772 11 Olomouc, nebo naskenovaný na email: servis@olpran.cz 

Servisní oddělení pro reklamace:

tel. +420 585 111 535

mobil.  606 056 370
email: servis@olpran.cz 

Provozní doba: 

Pondělí - Pátek 8:00 - 16:30 hod.

Adresa sídla firmy:

Libušina tř. 101
772 11 Olomouc
Česká republika

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Olpran.cz, vyplní formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do pěti pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Reklamace zboží / Postup při reklamaci

Prosíme o pozorné přečtení několika níže uvedených řádků. Děkujeme. Usnadníte tak sobě i nám postup při reklamaci a celé řešení reklamace se velmi zrychlí.

Pro nahlášení či informování se o reklamacích využijte, prosíme, reklamační formulář. Vyplňte, prosíme, údaje nutné k vaši identifikaci a podrobně popište případnou závadu či žádost. V případě vyplnění formuláře Vás budeme obratem kontaktovat.

Pokud jste se rozhodli nevyužít formuláře (ještě jednou Vás žádáme o jeho využití ve vlastním zájmu), můžete nám zboží poslat nebo osobně přinést pouze na naše pobočky v Olomouci (Libušina 101), nebo v Hořicích pod Krkonoší (Průmyslová 1128). Při zaslání je vždy nutné dodat: daňový doklad, záruční list (pokud u zboží existuje), vyplněný reklamační list, podrobný popis závady. Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů.